Om Axelsson Handledning Mina uppdrag Kontakta mig

Om Axelsson Handledning

Lennart Axelsson
Handledare

arbetar med handledning enskilt eller i grupp. Du bestämmer på vilken nivå vi ska samarbeta, om vi ska samtala om ditt arbete med dina klienter eller om vad som händer med dig i ditt arbete. Handledningen utgår från din vardag på arbetsplatsen, dina erfarenheter och kunskaper. Mitt gensvar på dina frågor eller fallberättelser utgår både från min omfattande erfarenhet och kunskap och från de intuitiva reflektioner som uppstår under handledningen. Handledningssamtalet ger dig möjlighet till reflektion, spegling och personlig utveckling. LÄS MER ››

Till startsidan ››

Axelsson Handledning AB, tel. 0709 - 21 26 00, Djäknegatan 15, 21135 MALMÖ