Om Axelsson Handledning Mina uppdrag Kontakta mig

LENNART AXELSSON
REFERENSLITTERATUR

Här har jag samlat en lista över böcker och material jag har haft nytta av som handledare.

A

Attwood Tony (2000) Om Asbergers syndrom NoK

B

Bauer Joachim (2007) Varför jag känner som du känner. NoK

Böhm Tomas, Kaplan Suzanne (2006) Hämnd och att avstå från att ge igen. NoK

Beckman Vanna (1999) Vuxna med DAMP/ADHD. Cura

Bejerot Susanne (2002) Tvångssyndrom/OCD, Nycklar på bordet. Cura

Boscolo, Cecchin, Hoffman, Penn (1990) Systemisk familjeterapi enligt Milanomodellen NoK

Bowlby John (1994) En trygg bas, Kliniska tillämpningar av bindningsteorin. NoK

Burenhult Göran (2002) Det ofullkommliga djuret, Kropp, själ och livsstil i ett evolutionärt perspektiv. NoK

C

Crafoord Clarence (1986) En bok om borderline. NoK

Crafoord Clarence (2001) Införlivanden. Om den utvecklande dialogens betydelse. NoK

Crafoord Clarence (1993) Barndomens återkomst. En psykoanalytisk och litterär studie. NoK

Crafoord Clarence (1994) Människan är en berättelse. Tankar om samtalskonst. NoK

Crafoord Clarence (1997) Platser för vårt liv.Tankar om yttre och inre platser i tillvaron. NoK

Cullberg Johan (2000) Psykoser. Ett humanistiskt och biologiskt perspektiv NoK

Cullberg Johan (1999) Dynamisk psykiatri. NoK

D

Duvner Tore (1997) ADHD. Implusivitet, överaktivitet, koncentrationssvårigheter. Liber

Damasio Antonio R (2000) Descartes misstag. Känsla, förnuft och den mänskliga hjärnan. NoK

Damasio Antonio R (2002) Känslan av att leva. Kroppens och känslornas betydelse för medvetenheten. NoK

E

Evang Anders (1991) Personlighetsutveckling och borderline. NoK

G

Gay Peter (1990) Freud. Bonniers

Gillberg Christopher (2005) Ett barn i varje klass om ADHD och DAMP. Cura

Gillberg Christopher (1999) Det hoppar och rycker i kroppen och själen om Tourettesyndromet. Cura

Gillberg Christopher (1997) Asbergers syndrom. Normala, geniala, nördar? Cura

Gillberg Christopher (1999) Autism och autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna. NoKH

Gorski Terence T (2002) Att förstå de tolv stegen. Symposion

Guldager Katrine Marie (2007) Ljusgränsen. W&W

H

Hall Kenneth (2001) Asbergers syndrom, universum och allt annat. Cura

Havnesköld Leif & Mothander Risholm Pia (2003) Utvecklingspsykologi. Psykodynamisk teori i nya perspektiv. Liber

I

Igra Ludvig (1993) Objektrelationer och psykoterapi. NoK

Igra Ludvig (1995) På liv och död. Om destruktivitet och livsvilja. NoK

Igra Ludvig (2001) Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet. NoK

J

Jansson Håkan (2007) Jag och mina diagnoser. Cura

Johnsson, R.,& Ohlsson, T. (1977). Att ta ansvar för sig själv - och svara an på andra:Wahlström & Widstrand

Johansson Rapp, Sofia (2007) Silverfisken. Albert Bonnier

K

Kerberg Otto (1993) Borderlinetillstånd och patologisk narcissism. NoK

Kernberg Otto (1988) Svåra personlighetsstörningar. NoK

Killén Kari (1996) Svikna barn. Om bristande omsorg och vårt ansvar för de utsatta barnen. W&W

Küstenmacher, Werner Tiki (2006) Simplify your life. NoK

Kåver Anna (2004) Att leva ett liv, inte vinna ett krig. Om acceptans. NoK

Kåver Anna (2006) KBT i utveckling. En introduktion till kognitiv beteendeterapi. NoK

L

Lycken Margareta (2005) Vad är du för en typ? MBTI - en väg till självkännedom. Summarum

M

Mahler, Pine, Bergman (1984) Barnets psykiska födelse. Symbios och individuation. NoK

N

Nilsonne Åsa (2004) Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro. NoK

Nordeman Margareta (2005) När känslan tar över. Sexualitet. Utvecklingsstörning. Autism. Carlssons

Näslund, Görel Kristina (2004) Lär känna psykopaten. NoK

O

Ohlsson, T., Björk, A.,& Johnsson, R. (1992). Transaktionsanalytisk psykoterapi. Studentlitteratur.

P

Pinker Steven (2006) Ett oskrivet blad, och andra myter om människans natur. NoK

S

Sereny Gitta (1999) Ohörda rop. Historien om Mary Bell. Ordfront

Sigrell Bo (1994) Narcissim. Ett psykodynamiskt perspektiv. NoK

Skårderud Finn (1999) Oro. En resa i det moderna självet. NoK

Socialstyrelsen (2002) ADHD hos barn och vuxna.

Stern Daniel N (1995) Ett litet barns dagbok. NoK

Stevens Anthony (1992) Jung. Hans liv och verk. Gedins

T

Tomm Karl (1989) Systemisk intervjuteknik. En utveckling av det terapeutiska samtalet. Mareld

Y

Yalom Irvin D (2001) Mamma och Meningen med livet. NoK

Å

Åkerman Sofia (2009) För att överleva. NoK

tillbaka ››

till startsidan ››

Axelsson Handledning AB, tel. 0709 - 21 26 00, Djäknegatan 15, 21135 MALMÖ