Om Axelsson Handledning Mina uppdrag Kontakta mig

LENNART Axelsson
HANDLEDARE INOM
SOCIALTJÄNST, vÅRD & OMSORG

• Psykoterapiutbildad socionom
• Av nämnden för socionomauktorisation
   godkänd handledare
• Ramavtal med kommunförbundet Skåne

Jag har arbetat 10 år inom den kommunala socialtjänsten och 2 år som forskningsassistent vid Institutionen för Barn och ungdomspsykiatri i Lund.

Jag har arbetat heltid som handledare sedan 1988 utifrån olika förklaringsmodeller, tillämpningar och praktisk erfarenhet.

Jag är utbildad i Transaktionsanalys - TA, en integration av psykodynamiskt tänkande med inslag av systemteori, famljeterapi, kognitiv teori och korttidsterapi. Jag är utbildad i familjediagnostik, familjeterapi och nätverksarbete och har fördjupat mig i studier om utvecklingspsykologi, tidiga störningar i den psykologiska utvecklingen, anknytningsteori, olika neuropsykiatriska funktionshinder samt KBT.

Vill du veta mera om var jag hämtat min kunskap och inspiration hittar du några av de viktigaste källorna här.

Verksamhetsfält: socialtjänsten, individ och familjeomsorg, utredningsarbete, behandlingshem, vårdboenden, rehabilitering, boendestöd, LSS, ungdomsinstitutioner, skoldaghem, kyrkliga församlingar, advokater som arbetar med humanjuridik.

Psykoterapeutiskt arbete med grupper, familjer, par och individer.

Referenslitteratur ››

tillbaka ››

Axelsson Handledning AB, tel. 0709 - 21 26 00, Djäknegatan 15, 21135 MALMÖ